Gulke Putten 11 2011

2011-11-26-0001.jpg

Gulke Putten - Wingene - Onderhoud door Natuurpunt

2011-11-26-0002.jpg

Gulke Putten - Wingene - Boomstammen

2011-11-26-0003.jpg

Gulke Putten - Wingene - Wie wint er, boom of woeste koe?

2011-11-26-0004.jpg

Gulke Putten - Wingene - Wandelpad weg van de drukke baan

2011-11-26-0005.jpg

Gulke Putten - Wingene - Mikado

2011-11-26-0006.jpg

Gulke Putten - Wingene - Uitzicht over de Wingense velden

2011-11-26-0007.jpg

Gulke Putten - Wingene - Zendmasten op de Gulke Putten

2011-11-26-0008.jpg

Gulke Putten - Wingene - Sunny spells over Wingene

2011-11-26-0009.jpg

Gulke Putten - Wingene - Koe

2011-11-26-0010.jpg

Gulke Putten - Wingene - Sluierwolken

2011-11-26-0011.jpg

Gulke Putten - Wingene - Betonrestant van een zendmast

2011-11-26-0012.jpg

Gulke Putten - Wingene - Kasteel Carpentier of Sint-Pietersgoed